Sven Verbist -  Bedrijfsleider, sales & marketing manager, verantwoordelijk voor de personeelszaken en analist

Sven Verbist - Bedrijfsleider, sales & marketing manager, verantwoordelijk voor de personeelszaken en analist


Het machinepark is letterlijk en figuurlijk de motor van een bedrijf. Zonder machines geen productie en zonder productie geen omzet. We moeten u dus niet vertellen dat een goed onderhouden machinepark op lange termijn uw bedrijf veel geld kan besparen! In deze blogpost gaan we dieper in op 4 verschillende manieren van onderhoud om toe te passen op een machinepark: curatief, preventief, predictief en pro-actief.

Curatief onderhoud

Bij een curatief onderhoud wordt de volledige levensduur van de machine maximaal benut en dat is meteen ook het enige voordeel dat bij curatief onderhoud komt kijken.

Wanneer een machine gewoon ‘kapot draait’, moet de volledige machine vervangen worden. Dat brengt een grote kostprijs met zich mee, want er moet een nieuwe machine aangekocht worden. Daarnaast kan het soms ook verlies voor het bedrijf betekenen want een machine die niet kan draaien, legt heel het proces stil.

Ook moet er voor deze vorm van onderhoud opgeleid en bereikbaar personeel in dienst zijn om in te grijpen wanneer nodig én is er behoefte aan een grote stock met reservemateriaal, wat dan weer veel geld kost.

Preventief onderhoud

In deze methode worden machineonderdelen vervangen nog vooraleer ze stuk zijn. De gemiddelde levensduur van de aparte onderdelen wordt gehanteerd als tijdsbepaling voor het vervangen van de onderdelen.

Op zich is dit een goede manier om een machinepark te onderhouden omdat alles op voorhand gepland kan worden: personeel, stock en onderhoudsuren. Het wordt echter wel een heel dure methode omdat er vaak onderdelen worden vervangen die nog in goede of perfecte staat zijn.

machinepark onderhouden

Predictief onderhoud

Bij predictief onderhoud voorspelt men wanneer iets in de machine stuk zal gaan. Door verschillende technieken zoals trillings-, infrarood-, ultrasoon- en MCA-metingen kan elke machine apart heel nauwkeurig opgevolgd worden.

Dankzij predictief onderhoud wordt de levensduur van het machinepark gemaximaliseerd en kan op tijd aangegeven worden wanneer bepaalde onderdelen vervangen moeten worden om een erger defect te voorkomen. De toestellen en software voor predictief onderhoud zijn niet goedkoop, maar door een extern bureau zoals Fyraco Solutions aan te stellen, kan deze methode een bedrijf heel wat onnodige kosten besparen!

Dankzij predictief onderhoud wordt de levensduur van het machinepark gemaximaliseerd
— Sven Verbist - bedrijfsleider Fyraco Solutions

Pro-actief onderhoud

Proactief onderhoud zorgt voor een verlenging van de levensduur van een machine of de onderdelen daarvan. Dankzij predictieve metingen zoals hierboven aangehaald, kan beginnende of kleine schade aan een machine pro-actief aangepakt worden.

Denk daarbij aan het smeren van olie of het tijdig proper maken van een ventilator in de machine. Zo wordt verdere schade voorkomen.

De ideale manier om uw machinepark zo kostenefficiënt mogelijk te onderhouden, zit hem dus in een combinatie van predictief én proactief onderhoud. Wilt u hier graag meer over weten? We staan klaar om al uw vragen te beantwoorden!

Predictief machineonderhoud

Meer weten over predictief onderhoud?


Comment