tim+kopie.png

“Predictief onderhoud is duur.” of “Ik vervang de component wel wanneer die defect is.” of “Vroeger deden we dat ook niet, dus waarom moeten we er nu mee beginnen?”

Er bestaan nog heel wat vooroordelen over het investeren in predictief onderhoud. Vele Maintenance Managers en bedrijfsleiders denken – of vinden – dat PDM duur is of “geld kost”. Volgens mij omdat ze enkel naar het budget voor onderhoud kijken en niet naar het budget voor onderhoud én productie. De winst zit in het niet moeten stil leggen van de installatie. Maar later meer daarover.

Dus, daarom starten ze niet met predictief onderhoud of ze starten met predictief onderhoud maar op een manier die onvoldoende is.

Na de piek komt het dal

Investeren in predictief onderhoud is een langetermijninvestering. Dat is vandaag nog onvoldoende geweten. Het lijkt bovendien een cliché als dertien in een dozijn. Maar laat me deze even toelichten.
Investeren in predictief onderhoud heeft in de eerste fase een merkbare stijging in de kosten tot gevolg. We gaan immers tijdens de eerste fase van een predictief onderhoudsprogramma de bad actors uit jouw technische (productie)omgeving verwijderen door ze te vervangen en/of te herstellen. Bijvoorbeeld: de machine waar de gemeten data duidelijk aangeeft dat er iets mis is.

Na verloop van tijd gaat de curve van die uitgaven dalen omdat de dringende herstellingen en vervangingen achter de rug zijn. Dan volgen demachines die “verdacht” zijn of machines die wél een failure mode hebben, maar die nog tot aan een geplande stop kunnen blijven draaien.

Op deze manier krijg je bovendien een volledig zicht op de conditie van jouw machinepark. Dat moet een onderhoudsverantwoordelijke een goed gevoel geven om op die manier op vrijdagavond het weekend te starten. Toch?

Jouw onderhoudskosten zeggen niet alles 

Bij het investeren in predictief onderhoud is het mogelijk dat jouw totale jaarlijkse uitgaven voor onderhoud nauwelijks onveranderd blijven. Say what?! Een straffe uitspraak maar ook deze vraagt om verdere toelichting.

In sommige gevallen is het totaal van jouw jaarlijkse uitgaven voor onderhoud zonder een predictief onderhoudsprogramma (situatie 1) even groot als mét een predictief onderhoudsprogramma (situatie 2). Wat regelmatig over het hoofd wordt gezien, zijn de kosten die komen kijken bij het volledig (of gedeeltelijk) moeten stilleggen van jouw productie-omgeving. In situatie 1 – waarbij er dus geen predictief onderhoudsprogramma loopt – zullen onderdelen van machines effectief defect gaan. Daardoor zullen productie-eenheden – of delen ervan – moeten worden stilgelegd om de defecte componenten te kunnen vervangen. Dat is een zeer kostelijke situatie voor een onderneming. En deze kosten worden niet opgenomen in de jaarlijkse kosten voor onderhoud.

In het tweede geval worden defecten op voorhand voorspeld – nog voor ze zich effectief voordoen - waardoor een volledige shut down van de productie kan vermeden worden.

“Je verdient pas geld door geld uit te geven.”

- Tim De Block -


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en mis geen enkele blog.

Meer weten over predictief onderhoud en wat het voor uw machinepark kan betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.