Wat is predictief onderhoud (PdM)?

PdM staat voor Predictive Maintenance, ook wel predictief onderhoud. Het houdt in dat we in detail en op regelmatige basis de conditie van roterende machines controleren om te voorkomen dat ze onverwachts stil vallen. In tegenstelling tot curatief onderhoud, waar een defect aangepakt wordt wanneer het zich voordoet, staat PdM voor een proactieve aanpak. 
Een groot verschil met preventief onderhoud is dat we machines niet stil leggen om controles uit te voeren. We voeren ze uit terwijl de machines in bedrijf zijn. Fyraco Solutions streeft dan ook naar een minimale impact op de productie.

 

Waarom kiezen voor PdM?

Je hebt steeds een zicht op de conditie van de machines. Dat maakt dat je er zeker van mag zijn dat alles blijft draaien, ook na de werkuren. Maintenace managers kunnen met een gerust gevoel de productie verlaten. Daarnaast zijn er geen financiële verrassingen, omdat er geen plotse defecten meer voorvallen. Met predictieve onderhoudstechnieken blijft het onderhoudsbudget stabiel en is je bedrijf verzekerd van een draaiende productie. 

 

HOE WERKT PDM

De experts van Fyraco Solutions komen op regelmatige basis je machines meten. In overleg met jou bepalen we hoe vaak we komen. Samen bekijken we ook hoeveel machines we per dag meten. Na het uitvoeren van de metingen bezorgen we een rapport met concreet advies per machine. We sporen potentiële defecten op, benoemen de oorzaak en symptomen, en geven advies over het herstel. Per machine houden we ook de geschiedenis bij. Zo zie je in één oogopslag hoe de conditie evolueert. Op basis van deze rapporten plan je herstellingen efficiënt in en zorg je voor een optimale productie. 

 

Benieuwd naar onze aanpak voor jouw machinepark?